צנרת ברזים ואביזרים ללחצים גבוהים (valves, fittings & tubing's)
מגבירי לחץ (gas boosters)
משאבות להגברת לחץ מים ושמן (high pressure pumps)
מדחסי אוויר ללחץ גבוה (high pressure compressors)​

וסתי לחץ לגזים נקיים (specialty gas)

וסתי לחץ לגזים תעשייתיים (gas control pressure regulators)

ציוד לריתוך ,חיתוך והלחמה (welding, cutting & brazing)

חומרים מתכלים לריתוך והלחמה (welding, brazing & soldering)​

ברזים ושסתומים לשימוש תעשייתי בטמפרטורות נמוכות
(industrial valves, cryogenic valves)

ברזים (master valves, needle valves, quick opening valves & ball valves)
וסתי לחץ (pressure regulators)
שסתומי ביטחון (relief valves)
אל חוזרים (check valves)
אביזרים לשימושים בטמפרטורות נמוכות (cryogenic products)
אביזרי צנרת (tube & pipe fitting)

וסתי לחץ לגזים נקיים
(semiconductor, high pressure & high flow regulators)​

מתאמים לברזי גליל (cylinder connections)
ברזים לשימוש במערכת גזים (valves for gas system applications)
סעפות (manifold systems, multi-station header assemblies)
אביזרי צנרת (pipe fittings)
מגבילי זרימה (flow restrictor orifices)

ארונות בטיחות לגזים (gas cabinets)​

ציוד וצנרת לגזים מונזלים בטמפרטורות נמוכות
(cryogenic equipment, vacuum pipeline systems sivl)

משאבות קריוגניות (reciprocating pumps​)

צינורות בטיחות גמישים לגזים דחוסים ונוזלים (safety flexible hoses)​

 

ציוד וצנרת לגזים מונזלים בטמפרטורות נמוכות

(cryogenic equipment, vacuum pipeline systems (sivl

דסקיות פריצה  (rupture discs​)

מכירות