מערכות אספקת גז מעצם טבען מסוכנות, במיוחד תגובות חריפות בין גזים שונים והסביבה ובינם לבין עצמם. אי לכך מומלץ וראוי שהעבודה
תבוצע על ידי אדם מיומן המכיר היטב את כללי המקצוע וסוג העבודה. מומלץ שתכנון ואחזקת המערכת יתבצעו על ידי גורם מנוסה ומיומן בנושא, הבקי בכל ההיבטים התכנונים והבטיחותיים.

 

במתקני גז, כתוצאה מכשל, קורה לא פעם שגז מתפרץ לאוויר. מתברר שהגז, גורם להתקררות או להתחממות באזור הקרוב למקום ההתפרצות, הדבר תלוי בסוג הגז שבמתקן. לפיכך יש להיזהר מפני כוויות קור או במידה והגז נפיץ, להתפוצצות מואצת כתוצאה מהתחממות. דוגמה לגז המתקרר עם התפרצותו מצנרת – אוויר דחוס וסכנה להתפוצצות של גז המתחמם, היא של גז מימן.

מאגר מידע​